SHG Group – znak CE na wyroby budowlane

Firma SHG Group oferuje pomoc w uzyskaniu znaku CE na wyroby budowlane. Znak CE na wyroby budowlane obowiązuje polskich producentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 9 marca 2011 roku. Oferujemy pomoc producentom i upoważnionym importerom w tym zakresie. Dokonujemy weryfikacji zgodności wyrobu, pomagamy przejść procedurę zgodności oraz określamy wymogi prawne dla danego wyrobu. Następnie, dobieramy normy zharmonizowane, przygotowujemy dokumentację techniczną, znajdujemy akredytowane jednostki badawcze, piszemy instrukcję obsługi i zajmujemy się kontaktami z organami nadzoru. Dodatkowo ofertę rozszerzyliśmy o znak CE na maszyny, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań oraz tłumaczenie i kontakt z Chinami.

Znak CE wyroby budowlane

CEMARK Maciej Kulig
Tel.: 698628303
Akacjowa 6
39-200 Dębica
podkarpackie
REGON: 180566199

FB