Komornik Sądowy Dorota Działowska – skuteczne licytacje komornicze nieruchomości

Kancelaria prowadzona przez komornika Dorotę Działowską swoją siedzibę ma w Szczecinie. Komornik sądowy ze Szczecina pomaga odzyskać wierzytelności od osób prywatnych, firm oraz organizacji. Kancelaria wszczyna postępowania komornicze na podstawie wniosku egzekucyjnego złożonego przez wierzyciela. Warunkiem złożenia wniosku o odzyskiwanie wierzytelności jest posiadanie prawomocnego wyroku sądu. Windykacja długów prowadzona jest przez komornika w oparciu o procedury prawne. Majątek dłużnika jest wyceniany przez rzeczoznawcę. Na podstawie wyceny komornik ustala cenę wywoławczą w wysokości ¾ wartości przedmiotu i ogłasza licytację. Skuteczne licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości zawsze są podawane do wiadomości publicznej poprzez obwieszczenia wydawane przez kancelarię.

Komornik Sądowy Dorota Działowska przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska
Tel.: +48914877192
Pomorska 66
70-812 Szczecin
zachodniopomorskie
REGON: 320780071

G+