Notariusz w Wrocławiu - Kancelaria Notarialna

Usługi prawne oraz kompleksowe usługi notarialne we Wrocławiu świadczy Kancelaria Notarialna Wrocław – Notariusz Anna Borzemska – Wiliczkiewicz. Oferujemy Klientom przede wszystkim pomoc prawną i rozwiązania, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty danej sprawy. Zajmujemy się między innymi: sporządzaniem aktów sprzedaży lub darowizny, sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia, ale również składaniem wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej czy sporządzaniem testamentów. Wykonujemy także inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. Zapewniamy szybkie i profesjonalne działanie.

Wrocław notariusz

Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz
Tel.: 786929511
ul. Gwiaździsta 16 / 1
53-413 Wrocław
dolnośląskie
REGON: 021836860