GOCiN - Przeglądy techniczne placów zabaw

Spółka GOCiN podejmuje fachowe działania w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw i w terenach rekreacyjnych, wyposażonych w różnorodne urządzenia do ćwiczeń siłowych czy wyczynowej jazdy rowerami lub deskorolkami. Do zakresu ich prac należą przede wszystkim: kontrola placu zabaw pod kątem bezpieczeństwa, ocena stanu technicznego urządzeń zabawowych, stworzenie wytycznych do remontów czy modernizacji a nawet decyzje o potrzebie likwidacji. To, co wyróżnia spółkę GOCiN to przede wszystkim fakt, że oprócz prac opiniodawczych, podejmuje ona czynne prace związane z remontami czy modernizacją placów zabaw, co czyni ją firmą działającą kompleksowo.

http://gocin.pl

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.
Tel.: +48726578727
Powstańców Listopadowych 29C / 9
35-606 Rzeszów
podkarpackie
REGON: 1803161080