Profesjonalni specjaliści ds. ochrony ppoż i fotowoltaiki - FireMar

Opracowywanie i wdrażanie ocen ryzyka zawodowego obejmuje zidentyfikowanie zagrożeń, szacowanie poziomu zagrożeń, szacowanie poziomu ryzyka, a także zainicjowanie działań mających na celu wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń i zminimalizowania stopnia ryzyka. Tego typu działań można spodziewać się po nawiązaniu współpracy z firmą FireMar. Poza tym, pracownicy firmy zajmują się też opracowywaniem instrukcji stanowiskowych. Jest to niezbędne, ponieważ wszystkie stanowiska pracy w konkretnym przedsiębiorstwie powinny posiadać tego typu instrukcje. Mają one opisywać procesy technologiczne i etapy wykonywania prac na określonym stanowisku pracy. Szczegółowe opisy dotyczą sposobu obsługi maszyn i pozostałych urządzeń technicznych.

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
Tel.: 698667665
al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie
REGON: 369080020

FB