AFG Broker - audyt ubezpieczeniowy

W firmie AFG Broker zajmujemy się przeprowadzaniem profesjonalnych audytów ubezpieczeniowych. Przede wszystkim, oceniamy ryzyko na jakie narażony jest majątek klienta. Dodatkowo, monitorujemy też odpowiedzialność klienta wobec osób trzecich oraz kontrahentów. Nasz audyt ubezpieczeniowy pozwala na dostosowanie doradztwa ubezpieczeniowego do profilu działalności. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest wówczas wzbogacony o dostosowanie oferty klienta do bieżących realiów. Audyty w AFG Broker obejmują: analizę aktualnej ochrony ubezpieczeniowej, ocenę jakości ochrony ubezpieczeniowej, wnioski dotyczące poziomu ochrony i zalecenia związane z poprawą bezpieczeństwa.

Audyt ubezpieczeniowy

A F G BROKER ANNA BUTKIEWICZ
Tel.: +48698505208
Ul. Zygmunta Hübnera 1 / 57
01-756 Warszawa
mazowieckie
REGON: 146088088

FB